mandag 8. november 2010

Mye nyttig stoff

Lærerutdanninga i Agder har laget en side der de har listet opp mange gode ressurser for bruk i undervisning og annet. Ta en titt innom for å se hva du finner der, kanskje du finner noe du kan bruke:) klikk her

lørdag 6. november 2010

Prosjekt mer databruk:)

Nå har jeg endelig fått i gang datajobbing i stasjonsarbeidet. Elevene har stasjonsjobbing i to-tre timer på torsdag, og jeg nevnte for læreren deres at data kunne vært artig for dem å prøve. Så på torsdag hadde vi første dag på data. Jeg tok ut grupper på ti og ti av gangen, og hadde en assistent sammen med meg. Denne gangen skulle vi vise dem en liten del av nettstedet til zeppelin. Elevene hadde 20 minutter hver på seg, men jeg innså at det er ALT for lite, for dette var noe de syntes var GØY! Men slik måtte det bli hvis alle skulle få prøve. (Hadde to klasser). Dette var en så stor suksess, at dette kommer vi til å gjøre hver gang det er stasjonsjobbing:) Elevene snakket nesten ikke om annet resten av dagen, og de spurte meg da jeg hadde dem i rle, om ikke rle-boka også hadde et nettsted:)
Min plan var å ta bilder av elevene med dataen, men det ble helt glemt bort siden vi var så engasjerte!

dubestemmer.no

dubestemmer.no er et nettsted for barn og unge. Her kan man lese og se videoer om hvordan man bør opptre på internett. Man kan også bestille gratis klassesett med brosjyrer og dvd. Siden er delt inn i de mellom 9- 13 år og 13-17 år.

Nettside MOT nettmobbing.

I bladet Utdanning som ble gitt ut i august, fant jeg en annonse om denne nettsiden.
Dette er en nettaktivitet, som i følge annonsen, skal utfordre elever til å ta et bevisst standpunkt mot digital mobbing. Den legger til rette for individuell utforskning og klasseundervisning.

fredag 29. oktober 2010

Mange eksempler på bruk av ikt i norskfaget.

I denne wiki-boken har jeg funnet endel forslag til undervisningsopplegg, hvor elevene får brukt datamaskin i norskfaget. Alt er knyttet opp mot læreplanen.

mandag 18. oktober 2010

skriveskole

Lurer du på hvordan du skriver et dikt, en rapport, ei fortelling m.m, er skriveskolen nettstedet for deg. Her finne du beskrivelser for flere ulike sjangre. Du finner også ferdigformaterte skriveark til hver sjanger.

Godt jobba, Hanne:)

Det har seg sånn, at jeg litt etter litt får sneket datamaskinen inn i timene:) Som timelærer har jeg en del timer som dellærer. Snakket med en lærer i dag om hvor fornøyd elevene mine er med å få bruke data på fredagene. (Vi bruker da lokus123 , safari, og cd-rom til ABC). Hun ble veldig med på ideen om å ha med data i stasjonsjobbingen:) Så på torsdag skal jeg vise elevene siden til matematikkverket multi. Det gjenstår bare å se om jeg får tak i nok bærbare datamaskiner......